Ưu đãi
35%

Khóa học thiết kế đồ họa cho người mới bắt đầu

Trình độ: Cơ bản
Thời lượng: 3 tháng
Ngày khai giảng: 18/08/2023
Chi Phí: 1,230,000 
Ưu đãi
5%

Khoá học thiết kế đồ hoạ chuyên nghiệp từ con số 0 (Sao chép)

Trình độ: Cơ bản
Thời lượng: 15 Tuần
Ngày khai giảng: 30/07/2023
Chi Phí: 1,900,000 
Ưu đãi
52%

Khoá học thiết kế đồ hoạ

Trình độ: Nâng cao
Thời lượng: 20 Tuần
Ngày khai giảng: 10/08/2023
Chi Phí: 699,000 
Ưu đãi
11%

Khoá học thiết kế nội thất

Trình độ: Cơ bản
Thời lượng: 200 Ngày
Ngày khai giảng: 29/07/2023
Chi Phí: 800,000 
Ưu đãi
5%

Khoá học thiết kế đồ hoạ chuyên nghiệp từ con số 0

Trình độ: Cơ bản
Thời lượng: 15 Tuần
Ngày khai giảng: 30/07/2023
Chi Phí: 1,900,000